Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden en huisregels
Om alles goed te laten verlopen zijn er een aantal regels belangrijk. De huisregels en algemene voorwaarden gelden per dansjaar en kunt u opvragen bij de docent of terug vinden op de website.

HET GEBOUW
De danszaal in de sporthal van Lierde is gehuurd. De danszaal in de sporthal van Ninove is gehuurd. We zijn dus te gast. Laat alles proper achter en maak niets stuk.

ALGEMENE VOORWAARDEN: EEN DANSJAAR
Het dansjaar loopt ongeveer gelijk met het dagonderwijs. Dance-experience volgt zoveel mogelijk de basisschoolvakanties. Hier kan soms iets van worden afgeweken. Dit zal zo vroeg mogelijk bekend worden gemaakt. Een dansjaar bestaat uit +/- 30 lessen. Deze zijn verdeeld in 3keer 10 lessenreeksen. Per 10 lessenreeks betaald men 45 euro. U kan er ook voor kiezen om per les te betalen, dit bedraagt 5 euro. Indien men bij de 1ste lessenreeks (1ste startles in september) 45 euro betaald, krijgt het lid een gratis dance-experience T-shirt.

INSCHRIJVEN
De inschrijving kan online ingevuld worden of bij de start van het nieuwe dansjaar.

INDELING GROEPEN
De groepen bestaan uit min. 5 en max. 30 leerlingen. Groepen die te klein worden, kunnen eventueel worden samengevoegd. Bij onvoldoende animo voor een bepaalde cursus zal deze worden geannuleerd met teruggave van lesgeld. De indeling van de groepen gebeurt zoveel mogelijk op leerjaren. Dance-experience behoudt het recht om naar eigen inzicht leerlingen door of terug te plaatsen. Er kan niet altijd rekening gehouden worden met het samen plaatsen van vriendjes/vriendinnetjes , vragen mag natuurlijk altijd.

AANMELDING
Aanmelding gebeurt voor elk nieuw seizoen. Tijdens de zomervakantie kunnen de leerlingen zich opnieuw online inschrijven voor het nieuwe dansjaar. Nieuwe leden krijgen één gratis les, hier kunnen zij kijken of deelnemen.

AFMELDEN / UITVAL LESSEN
Indien een leerling verhinderd is, graag een afmelding via de mail dance-experience@hotmail.com of via een medecursist. Indien de les onverhoopt komt te vervallen zal Dance-experience proberen iedereen tijdig in te lichten via de mail. Bij de ingang van het gebouw zal ook een afmelding opgehangen worden. Meer dan drie uitgevallen lessen worden ingehaald /vervangen.

AANSPRAKELIJKHEID
Dance-experience aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zoekgeraakte spullen, schade aan derde, of ongevallen /blessures voor en/of na de lessen.

PRESENTATIES/ JAARLIJKSE SHOW
Wij streven om ieder seizoen iets te organiseren voor de leerlingen zodat zij hun prestaties aan publiek kunnen tonen. Van kleine presentaties tot onze jaarlijkse show. Deze zullen in de loop van het seizoen worden aangekondigd. Leerlingen die deelnemen aan onze jaarlijkse show, zijn verplicht aanwezig bij de pre-generale repetitie en de generale repetitie. Indien niet, kan de leerling niet deelnemen aan de show.